NOTE RECUE DE L’IMED: Koulwa imanitè yon obligasyon pou sove lavi

Nou memm Õganizasyion Dwa Moun ki siyen nòt sila, konstate avèk tristès evolisyon sitiyasyon peyi ya. Sa fè anviwon 2 mwa enstitisyon prive kou piblik ki donk bwat leta pa fonsyone, kit nan gran vil kou nan vil provens. Gwo barikad monte sou tout wout, lekòl pa fonksyone, lopital mache kanyank kanyank, you paralizi total. Ampil moun ap mouri pa bal, blese ap miltipliye chak jou nan tout kat kwen peyi a.Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.