prezidan-trump-anonse-li-pra-l’-distribiye-150-milyon-tes-rapid-pou-covid-19-la

Prezidan Trump anonse li pra l’ distribiye 150 milyon tès rapid pou Covid-19 la

Prezidan ameriken an Donald Trump anonse nan kòmansman semèn lan distribisyon 150 milyon tès depistaj rapid pou detekte kowonaviris la nan peyi Lèzetazini. Nan 15 minit tès sila dwe revele si yon moun kontamine oubyen non, yon metòd ki prèske konparab ak tès gwosès yo men ki pi rapid pase tès molikilè yo te konn itilize depi kòmansman pandemi an.

Divès ekspè santé piblik ap milite depi plizyè mwa pou otorite lokal yo te itilize tès sa yo ki pa koute anpil lajan epi pèmèt moun yo teste plizyè fwa pa semèn lè yi vle. Y ap kapab jwenn rezilta san twòp tan. Militan sila yo fè konnen tès abityèl yo, ki bay rezilta nan 5 ak 7 jou, pa itil, paske peryòd enfektyez la konn jeneralman gentan pase.

”150 milyon tès pra l sèvi kominote ki pi vilnerab yo”, se anons prezidan Trump te fè nan jaden Mezon Blanch lan, nan konpani patwon laboratwa ki fabrike tès sila, Abbott, ki te jwenn yon otorizasyon pou komèsyalize materyèl depistaj la nan fen mwa dawout pase a. Li se sèl moun ki genyen dwa sa nan peyi Lèzetazini pou kounya.

Advertisement

Tès sila, ki batize BinaxNOW epi genyen fòm yon kat kredi, ap nan dispozisyon anseyan yo, nan mezon retrèt yo epi nan inivèsite nwa ak ameridyen yo, daprè Wachinnton.

Nap raple, pi bonè maten an Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) te anonse yon plan pou bay peyi ki pòv yo 120 milyon tès depistaj rapid, nan 6 pwochen mwa yo.

Pooshy ROSANA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *