luis-abinader-mete-kanpe-sou-kote-plizye-fonksyone-dominiken-poutet-yo-pa-fe-deklarasyon-patrimwan-yo

Luis Abinader mete kanpe sou kote plizyè fonksyonè dominiken poutèt yo pa fè deklarasyon patrimwàn yo

Prezidan dominiken an Luis Abinader pase lòd pou mete kanpe sou kote, pou yon ti bout tan, nan Administrasyon l lan, 8 fonksyonè dominiken paske yo pa fè deklarasyon patrimwàn yo.

Mezi sa a, ki pran daprè dekrè 525-20 an, rete pwovizwa, men fonksyonè sa yo p ap touche salè yo jiskaske yo konfòme yo jan lalwa 311-14 la mande sa.

Pami fonksyonè sa yo, genyen Aníbal Díaz Belliard ki se direktè operasyonèl nan ministè lagrikilti, Cecilio A. Rodríguez Montás, Direktè egzekitif Enstiti nasyonal pou byennèt etidyan (INABIE), Kohuris Henríquez Disla, Direktè egzekitif Direksyon risk agrikòl, Ana María Henríquez Disla, Direktris egzekitif Konsèy nasyonal rechèch agrikòl ak forestyè.

Advertisement

Daprè enfòmasyon yo, genyen 4 lòt fonksyonè ki nan ministè lagrikilti ki tonbe anba sanksyon sa a, san konte plizyè lòt k ap travay nan relasyon eksteryè ak laprezidans. Pami fonksyonè sa yo, genyen Faruk Garib Arbaje, José Miguel Cordero Mora ak Simeón Fabián Ramírez Cruz, ki se vis-minis agrikilti ak La Cruz de Manzanillo, Direktè egzekitif zafè pwojè.

Wilner Jean

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *