regwoupman-avoka- »nou-se-dorval »-kondane-zak-ajan-sekirite-pale-nasyonal-sou-lokal-ak-etidyan-lekol-nomal

Regwoupman avoka  »Nou se Dorval » kondane zak ajan sekirite Palè Nasyonal sou lokal ak etidyan Lekòl Nòmal

Madi 6 oktòb 2020 ((rezonodwes.com))– Regwoupman avokat/avoka  » NOU SE DORVAL » resevwa ak anpil chòk nouvèl zak sabotay  USGPNH, yon inite nan polis la, fè sou lokal Lekòl Nòmal Siperyè  kote Gregory SAINT-HILAIRE, yon etidyan finisan nan depatman syans sosyal rive viktim zak sasinay nan jou kite 2 oktòb la anndan lakou fakilte a nan kad lit kap mennen pou yo jwenn bon jan estaj ak nominasyon yo nan lekòl Leta yo.

NOU SE DORVAL prezante senpati l ak fanmi KONBATAN an ke okenn mo paka konsole, kominote inivèsitè a ki souke nan rasin li,  pandan l pap neglije voye  fòs ak kouraj yon fason espesyal ak tout kanmarad konba li yo ki touche anndan yo men kap rete tennfas jiskaske revandikasyon yo respekte yon mannyè pou onore memwa GWO POTORIK GASON sa ki tonbe sou chimen libète ak byennèt la.

 NOU SE DORVAL pa kache endinyasyon li devan ajisman LAPOLIS fè sou Lekòl Nòmal Siperyè a, yonn nan antite ki anndan Inivèsite Leta a nou konnen kap fonksyone an dwat liy ak prensip ki soti anndan deklarasyon inivèsèl dwa moun yo; dwa fondalnatal ki tabli anndan manman lwa peyi a ak atik sa yo: 34; 34.1; 208 jiska 210 ki konsène Inivèsite a.

NOU SE DORVAL pwente dwèt li sou Leta a ki gen misyon pwoteje lavi moun jan atik 19 konstitisyon an di l la men ki fayi volontèman ak misyon sa,  lè n konnen l pa pran okenn dispozisyon konkrè pou asire lapè nan lespri sitwayen yo.

NOU SE DORVAL patap fini nòt sa a san l pa prezante senpati l ak pèsonèl swanyan lopital jeneral yo, presizeman pedyat yo, paran ak ti bb kise viktim kolateral move ajisman lapolis tap fè sou etidyan fakilte dwa yo nan jounen 3 oktòb la nan menm dosye sa a pandan l ap pwofite renouvle solidarite l ak tout etidyan ki kontinye ap fè rezistans pou dwa fondal natal yo respekte nan peyi a.

Advertisement

Nou vle raple tout sèvitè nan Leta a ke aki demokratik  pèp ayisyen an te bay swè l pou li a pap pèdi. E etablisman etadedwa yo toujou ap klewonnen an pap janm posib si pilye nasyon an ki se LALWA paka respekte.

 Li pap posib nonplis si enstitisyon yo pa respekte alewè si yo paka jwe wòl yo kòmsadwa.

Pou nou fini, n ap mande ak tout fòs viv nan sosyete a pou fè yon tèt kole pou wete peyi a nan boubye sila a kap vin pi fon toujou lè n ap konstate ak anpil dezolasyon kouman lapolis pa sispann ogmante lis viktim lan pou prèv, militan James DORVAL fenk jwenn lanmò l ak yon bal nan tèt nan paraj channmas la aprè mach bawo a te fè pou mande jistis pou batonye DORVAL. N ap pwofite ofri èd jiridik nou ak tout moun ki viktim dirèk ou endirèk sou chimen libète ak byennèt la paske nan yon repiblik se lalwa ki pou gouvènen.

VIV YON AYITI KOTE  LAVI TOUT MOUN RESPEKTE!

JISTIS POU MICAL SAMUL, ETIDYAN AGWONOMI AN KITE VIKTIM SASINAY 28 DAWOU K SOT PASE A!

JISTIS POU BATONYE MONFERRIER  DORVAL KI VIKTIM SASINAY 28 DAWOU 2020 AN!

JISTIS POU GREGORY SAINT-HILAIRE!

JISTIS POU James DORVAL KI FENK TONBE  !

JISTIS POU TOUT MOUN KI PA SISPANN VIKTIM CHAK JOU KI JOU.

JISTIS POU IBOLELE KI PLEDE VIKTIM ZAK MASPINAY ANBA MEN LAPOLIS!

JISTIS POU TOUT VIKTIM NAN KATYE POPILÈ YO!

  Pòtoprens,  5 oktòb 2020.

Avokat/ avoka ki siyen nòt sa se:

Iswick THEOPHIN

Jean-Simon SAINT-HUBERT

Darline MOISE

Marino JEAN

Laurenel LOUIS

Katiana PHILIPPE

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *