tanpet-delta-tounen-ouragan-epi-menase-meksik-avan-lezetazini

Tanpèt Delta tounen ouragan epi menase Meksik avan Lèzetazini

Tanpèt twopikal Delta transfòme an ouragan lendi swa nan Karayib yo epi ta dwe atenn madi a peyi Meksik ak fòs, sitou Yucatan. Ouragan an ap gen pou l rive nan sidès peyi Lèzetazini semèn sa, daprè anons sèvis meteyolojik yo.

Sant nasyonal ouragan yo (NHC) ki chita kò l nan Miami rapòte, pwent nò penensil meksikèn Yucatan dwe sou vijilans, rejyon sila ap konnen plizyè kondisyon danjere jodi a pou bout mèkredi.

”Delta ap soufle ak gwo van ki ka atenn 130 kilomèt lè ak gwo rafal ki pi fò nan sidwès Jamayik. Li pran direksyon kòt peyi Lèzetazini ak Meksik yo ak yon vitès 11 kilomèt lè.”
”San pa gen anyen ki pou frennen l, ouragan Delta, ap atenn ant jedi swa pou rive vandredi maten sid peyi Lèzetazini nan kèk pwen otorite yo poko detèmine, tankou Teksas, Lwizyàn, Misisipi oubyen Alabama.”

Advertisement

N ap raple, Ouragan ki fò yo klase nan kategori 3 ak 5, sou yon echèl ki ale jiska 5, avèk gwo van ki depase 178 kilomèt lè.

Pooshy Rosana

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *