eneji:-”se-yon-bon-lide-si-leta-ta-prete-lajan-pou-bay-ayiti-kouran”,-dapre-ekonomis-kesner-pharel

Enèji: ”se yon bon lide si Leta ta prete lajan pou bay Ayiti kouran”, daprè ekonomis Kesner Pharel

Ekonomis Kesner Pharel, ki t’ap entèveni sou Magik9, yon medya nan kapital la, fè konnen se yon bon entansyon si Leta ta prete lajan pou bay teritwa ayisyen an kouran. Leta ayisyen te anonse nan dekrè nouvo bidjè a li pra l prete 16,3 milya goud pa bò kote sektè bankè yo nan peyi Dayiti pou finanse akizisyon santral elektrik yo, epi bay bon rezilta.

”Èske nou deja rezoud pwoblèm estriktirèl sektè enèjetik la? (…) se pa lajan k ap rezoud pwoblèm yo men se gouvènans”, daprè M. Pharel ki fè konnen pwochèn administrasyon k ap genyen pou vini an ap fè anpil depans. Li mete otorite yo an gad si yo pa pwofite mete Ed’H (Électricité d’Haïti, nan sig fransè) sou pye, travay la ap pi difisil epi koute lajan. Sibvansyon yo bay sektè sa ki pa bay randman gen yon valè plizyè santèn milyon dola ameriken, daprè PDG Groupe Croissance lan.

Advertisement

Ekonomis la panse se yon bon lide si prezidan Repiblik la Jovenel Moïse ta rive akonpli pwomès kanpay sila, ki se yon veritab defi pou chèf leta. Toutfwa Kesner Pharel prevni: ogmante kapasite pwodiksyon enèji elektrik nou yo kapab sanble ak ogmantasyon pwoblèm ak defisi bidjetè nou yo, daprè lèt kadraj bidjè 2020-2021 an, 34 milyon dola finansman ki prevni nan bidjè prale nan sektè enèjetik la sèlman.

Pooshy Rosana

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *