milis-ekstrem-dwat-k’ap-sipote-trump-yo-reprezante-yon-”menas-teworis”-pou-sekirite-peyi-lezetazini

Milis ekstrèm dwat k’ap sipòte Trump yo reprezante yon ”menas teworis” pou sekirite peyi Lèzetazini

Milis ekstrèm dwat yo, divès gwoup avèk zam ki dwa posede gwo zam lou epi kanpe anfas gouvènman, otorite oubyen lidè ki pa ale nan menm liy ak yo, reprezante yon gwo menas pou sekirite peyi Lèzetazini.

Depi lè prezidan Trump rive sou pouvwa, sipremasis blan yo, depi 2017, sòti nan fè nwa pou patisipe rive jodiya a nan plizyè rasanbleman ak manifestasyon, tankou kont mezi konfinman pou lite kont kowonaviris la epi pandan pwotestasyon kont vyolans lapolis ap fè depi mwa pase yo.

Sa yo plis konnen yo—Three Percenters, Oath Keepers, Proud Boys, Boogaloos Bois ak Patriot Prayer— yo tout gen dwa pou ostil epi sikile libelibè ak gwo zam sou kèk pati sou teritwa ameriken an.

Plizyè nan yo se patizan sipremasi blanch lan epi genyen lyen avèk mouvman newonazi yo. Yo konsidere fòs lòd yo tankou ajan yon gouvènman otoritè, alòske genyen lòt k ap prepare yon revolisyon nasyonal oubyen yon gè rasyal.

Advertisement

Milis ekstrèm dwat yo fè konnen
”Donald Trump” ap mennen yon gè an kachèt kont yon sèk liberal mondyal ki genyen ladan l pedofil k ap sèvi satan.

Yo te konte kidnape gouvènè Michigan lan, Gretchen Whitmer” yon demokrat, epi deklanche ”yon gè sivil” Ozetazini.
Ak kèk semèn de prezidansyèl la, lapolis federal arete 13 pami yo epi fè limyè sou ekzistans gwoup sila yo ki reprezante yon ”veritab menas teworis” sou manda Donald Trump lan.

Pooshy Rosana

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *