pap-la:-”aloske-plizye-milyon-moun-ap-soufri-grangou,-gen-lot-k-ap-jete-manje”

Pap la: ”alòske plizyè milyon moun ap soufri grangou, gen lòt k ap jete manje”

Pap François fè konnen grangou an pa sèlman yon trajedi men se yon wont pou limanite.

Souvren pontif la pwopoze pou kreye yon Fon mondyal avèk ”lajan yo itilize pou fè ak achte zam epi lòt depans pou lame, sa ap pèmèt yo ede peyi ki pi pòv yo”.

Fransico entèvni nan yon mesaj videyo pandan seremoni Jounen alimantasyon ki te fèt nan syèj FAO (Òganizasyon Nasyonzini pou Alimantasyon ak Agrikilti), ki tonbe menm dat avèk 75è anivèsè kreyasyon òganis la.

Pap ajanten souliyen, ”pi fò kòz” grangou nan mond lan sòti nan manke pataje manje latè bay, mete sou sa pa genyen okenn envestisman nan sektè agrikòl la, konsekans chanjman klimatik yo epi konfli ki genyen nan tout rakwen latè.

Li fini pou di: ”alòske plizyè milyon moun ap soufri grangou, gen plizyè lòt k ap jete manje”.

Pooshy Rosana

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *