pitit-dessalines-an-kole-apre-yon-endividi-deboulonnen-epi-krabinen-estati-anpere-a-sou-plas-okap

Pitit Dessalines an kòlè apre yon endividi deboulonnen epi krabinen estati Anperè a sou plas Okap

NÒT DENONSIYASYON

Jedi 5 novanm 2020 ((rezonodwes.com))– Se avèk anpil lapèn e kòlè ke Pati Politik Pitit Dessalines aprann nouvèl profanasyon Gwo moniman istorik anperè Jacques 1er di Jean-Jacques Dessalines, nan vil Okap. 

Sa montre nou a klè se yon atak ak Ideyal papa nasyon an, yon atak kont tout konba libète sou divès fòm Dessalines ak lòt gwo konbatan nou yo te angaje sou tè sa a, yon atak kamoufle a Pati Politik Pitit Dessalines, a Patri a, a Peyi a jouk nan mwèl tout pitit peyi a, yon kou nan nanm nasyon an, nan mès li ak kilti l.

Pati Politik Pitit Dessalines mande ak senpatizan li yo pou yo leve kanpe fas ak zak malonèt sa a e mande ak Lajistis pou aji prese prese pou trennen sitwayen sa a devan jij li pou li eksplike non sèlman entansyon li, men pou li bay kiyès ki te voye l poze aksyon lawont sila a.

Pèp yo, depi nan ansyen Ejip, pase Lagrès antik, pou bout jounen jodi an, nan tout rakwen, latè toujou genyen senbòl,  vanyan gason ak fanm solid kòm gid ak bousòl pou oryante rèv yo, pou fasone lavni pa yo anndan listwa. 

Advertisement

Demantibilite estati a ka parèt yon senp jès pou anpil moun, men pou sila yo ki madre konprann jès sa ki ka sòti wo, men ke lalwa pini. Yon moniman, yon estati Dessalines, yon memoryal, yon senbòl istorik pa yon jwèt, menm pou jwèt. Dayè, si n ta vle ranmase dantan nou, nou ta dwe gen gwo espas nan peyi a ki rezève pou leve moun sa yo wo, e non kite yo nan fatra ak endijans. 

Estati papa nasyon an pa dwe disparèt sou plas la, e n ap tann li rekanpe rapid vit, jan sa dwe fèt. 

N ap veye, n ap lite, e nou pwale jiskobou, pandan n ap di mèsi Papa Dessalines pou sa li ye e sa li vle nou devni.

Biwo Kominikasyon
Parti Politique Pitit Dessalines

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *