marie-guerdeline-louis-nan-prizon-depi-2011-pou-akizasyon-l’-nan-vol-3-sak-pwa

Marie Guerdeline Louis nan prizon depi 2011 pou akizasyon l’ nan vòl 3 sak pwa

Louis Marie Guerdeline, se non yon prizonyè nan komin Petyonvil ki ekri yon ti memo ak otorite nan peyi Dayiti, espesyalman minis jistis la, Me Rockefeller Vincent, pou l mande l panche sou ka li a paske depi 2011 li nan prizon. Li poko janm jije ni resevwa yon vizit. Li gen 4 pitit ki gaye nan lanati.

Nan peyi isit, moun ki komèt “larcin”, ki pi ba pase kontravansyon, ap pase ant 3 a 6 mwa nan prizon epi ap gen pou peye yon ti amand. Menm jistis sa di 24è aprè yon moun fin jwenn arestasyon l, li dwe pase devan yon jij ki pou deside sou ka moun sa.

Yo akize m vòlè 3 sak pwa vèt depi 10 desanm 2011. Mwen pa janm gen vizit ni tou mwen pa jije. Mwen gen 4 pitit ki lage nan lari a, m pa janm gen nouvèl yo. Tanpri minis gade dosye m nan,” se deklarasyon Marie Guerdeline k ap tounen sou tout rezo yo.

Malerezman tout sa yo rete nan kad teyori paske yo se plizyè milye ki swa nan prizon fanm yo ou byen nan nenpòt lòt prizon ki tèlman gentan pase tan. Lè y ap gen pou jije, jij la ap wè yo gentan fè plis tan pase sa li t ap gen pou deside a.

Jeff Jean Joseph

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *