san-fwa-ni-lwa!

San Fwa Ni Lwa!

yon tèks Carly Dollin

Pouvwa briganday, a twa a mwa, wete trip mete pay, soti anba tafya, tonbe lan rèy dilatwa.

Paswa koule zagribay, zam fann fwa fè mikalaw, yon ramaswa fatra, Ayiti pran lan twa wa.

Wa deblozay, maspinay ak gaspiyay; limenna, avadra ak payas lan koulwa Leta ki fè lalwa.

Tèritwa lan krèy, gwo ponyèt ak laponyèt ofisyèl, bòdèl, makrèl lan jeklè tankou lan fènwa.


****************************************************************************************

Tiwa lajan Leta seche lan koutay sou tout kontra, piyay dèyè kontwa, epi jete tirès derizwa.

Savwa gaspiye, travay se vann retay, jèn ap bouske viza lan jèn oswa devan Bawon Lakwa.

Yèswa koudyay gouyad rabòday, kraze fritay lan son Wawa ak Azò; aswè a, bay Yawe glwa.

Repètwa melanje, rasta tèt kale wòz, tèt kale cheve trese, demon tounen tizanj, yo sounwa.

****************************************************************************************

Granbwa lan debwa, Ba-Delma tounen mouwa, bouda Tibwa chofe, Granravin lan dezawa.

Lilavwa ak Sitedyab jwenn avalwa, gang pouvwa mete kidnapin sou pòz selon bon voulwa.

Labatwa se ladrès zannimo, Bisantnè te miwa dèzanj peri ak lanmò, pa do pèp ap pote kwa.

Tounwa kounya se ak gang ki kalonnen plis bal ; se pa foutbòl, kat, domino, ni espò Chinwa.

****************************************************************************************

Mouchwa neye, baka poko ka kaba, lajwa fache, krik-krak lespwa travay: lajenès bwè pwa.

Anplwa lan anpil biwo se plis lan prestans louvri fouk, jip wo, se pa konpetans ki prevalwa.

Sechwa fetay kay pa genyen la manjay, rat kay ap manje pay kay, galata bay odè mizè nwa.

Chwa akrobasi pou kwape mizè klowòx lan defann kèk mòso fritay, jèn tifi anvayi twotwa.


****************************************************************************************

Pouvwa voye toya, tap, aksidan, rigwaz, bwa lan bouda biznisman, lang file tankou razwa.

Provizwa lan pòs Leta dire pou letènite, koupe rache, piye, touye, tankou se epòk preyistwa.

Pafwa zago loray ak gwo zòtèy fè n kwè ke Ayiti ap fini an depotwa, tankou pa gen lespwa.

Listwa Tousen ak Kapwa aprann nou, bay bouda nou de tap pou nou ka sispann pèdi lafwa.

****************************************************************************************

Oditwa fatige tande chawa kap pete lan mikwo medya payaya kap rablabla, souye memwa.

Vwa kout pitit minis toufe lan fènwa, jwèt anba tab jounalis zèfèyis arivis kap tòdye listwa.

Provizwa, la verite pa konn antò; gade je li, gade bouch li, bonjan endis pou Adn laboratwa.

Pouvwa krèy, Janba bwa, jounalis aferis kase fèy kouvri sa, pou defann viza ak dola alafwa.

****************************************************************************************

Emouvwa depi se gouyad, pwomote Tony Mix, demonte BIC, san onè, san klas, san memwa.

Devwa inyore, fyète blaze, Vètyè dezonore, zansèt imilye, chèf maryonèt yo san sans listwa.

Rezèvwa trezò piblik seche, kichòy diaspora pa rive jwenn abòdyò ak kòkòb ki pa gen dwa.

Lavwa o chapit ? Pèp pa kanpe sou okenn bit, Bitkòb mouvman fokòb, zefèis pa di poukwa.

****************************************************************************************


Detwa boujwa salòp ak dwètlong pouvwa awousa fin bwote tout avwa, al laba lan pigatwa.

Avivwa, Seza ak fanm Seza men lan sak ap chipe seza, doktora ap lage bwouya, vyole dwa.

Savwa pa garanti bonnalwa, swadizan save ap ranpe lan sousou, bay jarèt ak zak izipatwa.

Chwa pa ka lan defann grapyay, medya dwe klere je, lan jistis, pou nou ka chanje trajektwa.

****************************************************************************************

Bwa mare, mabouya gaye bouyaya, bayakou lan boukantay pou bakoulou, vye laboratwa.

Orevwa depi 7 fevriye 2021, kaka kleren sou branka akize Tibwa pou ka fè zèv difamatwa.

Viktwa san glwa, popetwèl san ajenda defann plizyè mwa lan abrakadabra, plede desevwa.

Seswa n peri ou byen n krache sou fadòm ak eleksyon pike kole pou kraze sèkèy dezespwa.

****************************************************************************************

Labatwa, frèdam sikonbe, blende, dwòn echwe lan taktik ipokrit, eskandal mòd operatwa.

Adekwa polisye vwayaje chape pou asasen alye pouvwa; yo bouke, lespri bezwen repozwa.

Advertisement

Gwobwa kore bouda bannann malfra ak mafia, ba yo tafya pou kreye panik pou echapatwa.

Kontradiktwa, krim ak majigridi, simagri kakistokrasi vle nouvo konstitisyon pou fwotwa.

****************************************************************************************

Akseswa pou kreye byennèt viktim madiòk, twòp mediòk, klaksòn kòbya maten midi e swa.

Maladwa tankou bòzè sou efè mariwana, simen galimatcha, sèmante pou kidnape pouvwa.

Dilatwa yo pwomèt pou senkantan, pandansetan lajan pral kay vwazen, lespwa al labatwa.

Laboratwa eleksyon malatchong, mouvman bosal, dyab baka, vòlè konn tout move koulwa.

****************************************************************************************

Debwa, dezespwa, san vwa, anpil Timani, nou antere anpil ti jeni ki di orevwa avan bonswa.

Lèziwa rive Wanament, Ayiti pa fè pa kita pa nago, epi valpa, aloufa ap fè eksè sou pouvwa.

Òlalwa, malveyan kwè yo vanyan, gaspiye tan, lajan, talan lan yon karavan pwojè dezespwa.

Devwa se aplike règ detwa, si toutfwa ou banbile lan sòspwa, fò w bay la pire, sa obligatwa.

****************************************************************************************

Kabwa zòrèy kochon ak pye chwal kwaze, twaze sirèn ofisyèl sou « aywey », yo pa koutwa.

Promouvwa chawa pete, kawach, plat atè, ouvè le kò, pou toufe mizè ki anmè tankou lalwa.

Aleatwa, mouvman bòdègèt ak jwèt bòlèt, chak mwa premye minis lan peryòd probatwa.

Foutwa zagribay peyi nou tounen; opsyon an se rasanble kouray ak anpil ray, pou lòt vwa.

****************************************************************************************

Awozwa san ap koule, Kowona lan bizawèl nou, epi se kanaval gouyad pou kon konsevwa.

Prevalwa enprovizasyon sou planifikasyon, dega, Astrazeneka two ta, gouvène se prevwa.

Lakwa wouj lan traka, milyon dola lan rara referandòm, lopital pa gen aparèy respiratwa.

Foutwa kè plen, anbilans vwazen pou trennen kowona Taba al Kiba, zak diskriminatwa.

****************************************************************************************

Najwa koken pouvwa louvri tankou reken lan osean, kòm chasè ki ap tifle zwa, yo lan lajwa.

Lwa manman pase anba zago dekrè-lwa pongongon pou bife rapò dwèt long, bandi notwa.

Viktwa pa lwen, referandòm estènen Sanatoryòm, menmsi chèf Mayas monte bwat ogatwa.

Izolwa pral desizif, syans ak konsyans fwa sa, dirijan politik dwe pase lan bon jan antonwa.

****************************************************************************************

Dwa bafwe, piyajè dwe antre penitansye pou jistis soti lan penitans ; nou pa lwen dat bitwa.

Machwa won pral chavire, abitan kidnapin, mayas referandòm, yo pa ka kanpe devan miwa.

Pikwa ak pens, lawouze mantò taye twòp banda, li fout lè pou solèy la jistis siyen la viktwa.

Kapwa Lamò sove Ayiti de tout Tizo, Izo, Mawozo ki ap simen Lanmò; tonbe dyab, orevwa.

Carly Dollin
carlydollin@gmail.com

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *